Ingewikkelheid is troef Deel 1

topimg_22877_complexity1

Voor de niet automatiseerders zal dit Blogje niet zo interessant zijn. Enige ICT kennis is vereist.

Al ruim 45 jaar ben ik programmeur en heb altijd programma’s geschreven volgens KISS (Keep It Simple Stupid) en daar ben ik succesvol in geweest.
De programma’s welke ik schreef konden altijd zonder problemen verscheept worden naar klanten en/of andere vestigingen van de Moedermaatschappij.
Waarom ? Leesbaarheid !! Vooral ook de accountants welke geregeld interne controle hielden waren daar door gecharmeerd.
Nadat ik ze een kleine inleiding van 10 minuten had gegeven konden ze aan de hand van de programma listings (RPG) zelf zien wat er gebeurde, en hoefden ze mij verder niet te storen.

Toen ik begon was er geen functiescheiding voor mij, en was ik eigenlijk systeembeheerder/projectleider/systeemanalist/systeemontwerper/programmeur.
De afdeling waar ik begon bestond buiten mij uit 3 operators welke de hele dag niks anders deden als; ingevulde formulieren (Orders, Journaalposten, Voorraadmutaties etc.) in te geven m.b.v. simpele data-entry programma’s, diverse batch-procedures laten lopen en papier wisselen. Ik kreeg de opdracht en de vrijheid om dit allemaal wat efficiënter op te zetten. Een geweldig opdracht, ik begon bij de boekhouding, daar was het meeste winst te behalen en gaf mezelf de uitdaging om alles real-time te maken. Geen batch-procedures meer en alle informatie altijd up to date.

Mijn werkwijze (Prototyping Kiss) ging als volgt:
Systeemanalyse: Met een gebruiker gaan praten en ik hoefde eigenlijk maar 3 dingen te weten. Input, Output en Hoe kom ik tot de output (Berekeningen)
Systeemontwerp: Hierna ging ik een User-interface programmeren en dan samen met deze alpha versie terug naar de gebruiker om te kijken of alles naar wens was.
Programmeren: Hier ging ik de functionaliteiten aan de alpha-versie toevoegen en de bestanden ontwerpen en creëren. Dit resulteerde in een bètaversie.
Na een paar dagen schaduwgedraaid te hebben met de bètaversie (waar vrijwel nooit bugs uitkwamen) ging de rest ermee werken en konden de formulieren de prullenbak in.

Overzicht van het complete project (2 programma’s, 4 bestanden):
. Data entry programma met veel real-time informatie op het scherm zoals saldo’s en stamgegevens informatie.
. Een opvraagprogramma waarin legio boekhoud informatie opgevraagd kon worden.
. Een stambestand waarin diverse omschrijvingen stonden
. Een saldo bestand.  Niet volledig genormaliseerd maar gewoon 12 maandvelden, met als sleutel Jaar(4 digits!)/Grootboekrekening/Kostenplaats/Kostendrager
– Een Journaalbestand. De gegenereerde journaalregels.
– Een beweging bestand waarin precies werd opgeslagen wat er ingevoerd werd.
Dit laatste was een belangrijk bestand omdat het alle gegevens bevatte van een transactieregel zodat je niets miste. Bovendien gaf dit de mogelijkheid om terug te gaan naar een bepaalde datum door deze data geautomatiseerd tegengesteld in te voeren. (Permanent of tijdelijk) tot de datum bereikt was.

De programmatuur was simpel, en te lezen als een boek, alles netjes overzichtelijk bij elkaar. Geen zoekplaatsjes van vele stukjes losse code, layers, definities etc.
Daardoor was het eigenlijk altijd Bug-vrij en zeer makkelijk aan te passen. Ook de vestigingen waarheen mijn systemen verscheept zijn hebben altijd zonder mijn hulp (De documentatie zat in de programma sources) aanpassingen kunnen maken.  En bugs waren er simpel niet, anders zou ik het niet opgeleverd hebben (Er was geen tijdsdruk).
Ook de andere systemen (Order/Facturering, Voorraad, Debiteuren/Crediteuren, Inkoop budgettering, Verkoop budgettering, Kosten/Bedrijfsinformatie systeem en Buitendienst systeem) zijn foutloos is productie gegaan, en binnen een half jaar had het bedrijf een automatisering waar iedereen zeer tevreden mee was. Het bedrijf heeft bijna 25 jaar op deze software gedraaid.

In die tijd was ik geen uitzondering, ik ontmoette ‘op mijn vele cursussen’ vakgenoten waar het net zo ging. Eenlingen met veel vrijheid van werken.
Zo was het vroeger, een tijd waarin de programma’s foutloos waren en programmeurs elkaars programma’s en bestandsorganisatie nog konden lezen.
Bugs waren erg zeldzaam, maar mocht er onverhoopt toch eentje opduiken, dan was dat in no time opgelost.  Leesbaarheid en Simpelheid !!!!

Mijn eerste kennismaking met de kentering van het (in de praktijk allerbeste) Kiss systeem;
Omdat ik het op een gegeven moment heel erg druk kreeg met het schrijven van PC software, Interfaces Midrange<>PC en Interfaces naar een nieuw (Ingewikkeld) Extern systeem, werd er een bedrijf ingehuurd welke de bedrijfsinformatie software (Nu draaiende op het Midrange systeem) zou herschrijven voor het PC platvorm.
Een van de (onervaren) programmeurs kwam bij mij op de kamer zitten, en het viel me al snel op dat hij een nogal arrogant tegen me deed, en me er vaak op wees dat ik niet programmeerde zoals zou moeten. Toen ik later een door hem geschreven rapport tegen kwam over mij zag ik dat ik compleet de grond in geschreven werd, mijn programmatuur was verkeerd geschreven, maar hun bedrijf zou dat wel even in orde maken.
Twee jaar lang zijn er 4 programmeurs aan de slag te gaan om een systeem te maken (die me in mijn eentje 2 weken heeft gekost), welke dezelfde informatie gaf als op de As/400 maar dit keer op PC platform. Het resultaat was zulke ongelooflijk complexe programmatuur en bestandsorganisatie dat ik er weinig vertrouwen in had.
Het weekend voordat dit onfeilbare/perfecte systeem life ging schreef ik thuis voor de lol een systeem welke exact hetzelfde (en nog wat meer) deed, maar dit keer op Web-platform. Het Intranet had ik bij mijn bedrijf al geïntroduceerd en iedereen kon daar op.
Zoals verwacht, de eerste dag dat het nieuwe systeem life ging, crashte alles, de programmatuur liep vast, de data was niet meer benaderbaar, en aangezien de interactieve As/400 programmatuur uitgeschakeld was had niemand nog enige informatie.
Meteen kwam er een team van deze onfeilbare programmeurs om het recht te zetten, maar was na 2 dagen nog niet gelukt.
Op dat moment besloot ik om mijn Hobby project op het Intranet vrij te geven, en de reacties waren overweldigend. Iedereen had er toegang toe, alles zat er in, het was foutloos en betrouwbaar. De Directie vroeg mij;  Waarom ben je hier niet eerder mee gekomen ?  Mijn antwoord; Ik heb het het afgelopen weekend pas gemaakt.
Het softwarebureau, welke mij zo wist af te kraken en in diskrediet probeerde te brengen werd verder terzijde geschoven. (En inmiddels Failliet).

Vrijwel zelfde ervaring in mijn laatste baan.
Jonge collega’s welke mij precies wisten te vertellen wat ik allemaal fout deed omdat ik niet programmeerde op de manier zoals hun dat geleerd hebben.
Bovendien wezen ze me steeds op hun opleiding maar dat maakt weinig indruk op me:
Ten eerste: Ervaring en Successtory’s zijn zo ontzettend veel en veel belangrijker !!
Ten tweede: De uren welke ik heb besteed aan studeren en cursussen volgen is een veelvoud van de uren welke hun tot nu toe in de ICT gestoken hebben.
Het grootste gedeelte van hun tijd waren ze bezig met het zoeken naar de bugs welke ze in hun te complexe programmatuur hadden gemaakt, ook als ik een vraag had over iets dat niet duidelijk was voor mij, was dat vaak ook niet duidelijk voor hun.

Ook Windows en vele populaire apps zoals Pokemon Go barsten van de (hoe langer hoe meer) bugs.
Waar gaat het dan Mis ?  Dit is toch een slechte ontwikkeling !
Geen Kiss maar:
– Zo ingewikkeld, Cryptisch, Onleesbaar en Onoverzichtelijk mogelijk
– En vooral geen overzichtelijk logisch verhaal, maar allemaal kleine stukjes programma’s welke naar elkaar verwijzen.
– Zoveel mogelijk afkorten, dus geen leesbare zinnen meer maken, maar inkapselen in allerhande leestekens.
– Afhankelijkheid van de diverse stukjes code onmisbaar maken, zodat ook meteen alles omvalt als er ergens iets mis gaat.
– Gebruik zoveel mogelijk technieken en talen in een project. Gewoon Java-script, J query, Angular, Share-point en C# in 1 project gebruiken.

Er zijn 2 Oorzaken:
– Object georiënteerd programmeren, een buitengewoon slecht idee welke de onbeheersbaarheid/betrouwbaarheid van programmatuur op gang heeft gezet.
– Projecten vertragen door de vele meetings en het feit dat meerdere programmeurs, elk met hun eigen stijl aan dezelfde complexe programmatuur werken.
– Deadlines en opgelegde tijdschattingen. Hierdoor ontstaat ook nog eens stress welke de werksfeer en kwaliteit van de software niet ten goed komt.
En Juist doordat met de huidige programmatuur alles op 100+ manieren opgelost kan worden en er constant weer nieuwe zaken bijkomen lijdt dit tot veel overleg en uitleg van programmeurs onderling. (Vergelijk dit met een betrouwbare/leesbare taal als COBOL waar sinds 1960 tot heden slechts 6 versies van zijn verschenen)
En niet in de laatste plaats lijdt dit tot chaotische programmatuur, waarin verschillende oplossingen te vinden zijn voor hetzelfde probleem.

Ik ben blij dat ik zo langzamerhand aan het eind van mijn werkbare leven ben, het is frustrerend om deze ontwikkeling te zien.
Ik hoop voor de toekomst dat we weer teruggaan naar KISS. Foutloos, Simpel en Leesbaar,  dit is zo ontzettend belangrijk !!!.
Stop met deze waanzin, en ga weer terug naar de tijd toen je nog kon vertrouwen op computers !

Samengevat (Zen of Python):
Simple is better than complex.
Flat is better than nested.
Readability counts.
If the implementation is hard to explain, it’s a bad idea.
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.

Aangezien ik nog veel meer wil vertellen en de blog niet te lang wil maken volgt er nog een deel 2 en 3.
2) Nog een aantal staaltjes van onnodige ingewikkeldheid welke ik in de praktijk heb meegemaakt.
3) Argumenten tegen Object georiënteerd programmeren en de huidig gangbare programmeertalen.

 

Zware beroepen ?!

zwareberoepen

Inmiddels is het duidelijk geworden dat onze regering vrijheid en vrije tijd niet belangrijk vind.
Als ik zie hoe iedereen geniet zodra het weekend begint, lijkt me dit toch een zeer belangrijk punt, heel erg belangrijk, en voor mijn part komt er een minister van vrije tijd.
Iedereen (uitzonderingen daargelaten) kan in het weekend doen wat ze zelf willen en hoeven niet de dingen te doen die hun opgedragen wordt, en dat is Leven !
Toch heeft onze regering in al hun wijsheid besloten dat een vrij leven met veel vrije tijd ondergeschikt is, en heeft besloten dat we moeten werken, werken en nog eens werken. En als niet iedereen werkt moeten er banen gecreëerd worden, zodat iedereen moet werken, en steeds langer. Wat is dat voor idioterie ?
Minder banen dus meer vrije tijd lijkt mij voor iedereen beter (robotisering/automatisering). Werk daar aan !!!  (Basisloon?!)
Maar in zoverre de inleiding over de absurditeit waar ik voortdurend mee geconfronteerd wordt. Nu mijn echte punt;

Voortdurend zie ik in de media dat als ze het over zware beroepen hebben, ze uitsluitend de lichamelijk zware beroepen benoemen, en dat is zo oneerlijk !!!
Geestelijk zwaar en inleveren van vrije tijd wordt compleet buiten beschouwing gelaten.
In deze blog wil ik een vergelijking maken tussen een stratenmaker en mijn persoontje, niet om te zeggen dat stratenmakers langer door moeten werken, Integendeel !!

Stratenmakers
________________________________________

Voordelen:
– Werkdagen van 8 uur
– Geen Stress
– Geen zorgen over wat er de volgende dag staat te wachten
– Vrije tijd volledig ter beschikking
Nadelen:
– Lichamelijk slopend

 

Ikke, (ICT manager/Ontwikkelaar/Systeembeheerder)
_____________________________________________

Voordelen:
– Behalve muisarm, verslechtering van ogen etc. geen ernstige lichamelijke problemen.
Nadelen:
– Heeft me enorm veel van mijn vrije tijd gekost vanwege;
  A) Veel Studeren in mijn vrije avonduren.
  B) Veel overwerken en veel 24/7 diensten.
  C) Dagen achter elkaar in het buitenland vanwege bijeenkomsten.
  D) Veel avonden en/of  dagen kwijt om uit eten te gaan met zakelijke gasten.
– Veel verantwoordelijkheid dus stress

_______________________________________________

Mijn statement:
Stop met alleen maar stratenmakers en bouwvakkers als zware beroepen te benoemen !!! Buiten mij heeft ook o.a. mijn vrouw het in de zorg zowel geestelijk als lichamelijk zwaar te voortduren. Er zijn veel en veel meer zware beroepen buiten de bouwvakkers en stratenmakers.
En stop met de idioterie om iedereen te proberen zoveel mogelijk vrije tijd (dus plezier en vrijheid) te ontnemen. We moeten automatisering en robotisering juist aangrijpen om iedereen meer vrijheid en quality time te geven.
Ik ben nu na 42 jaar werken helemaal op !!!  En als je daarbij rekent wat ik aan vrije tijd heb ingeleverd, heb ik veel meer dan 50 jaar gewerkt.
De verhoging van de AOW leeftijd vond ik onvoorstelbaar en heeft me ongelooflijk kwaad gemaakt.

Islam voor Dummy’s Deel 1

img_2889

 

Inleiding

Toen ik al snel besefte wat voor verschrikkelijke samenlevingen de islamitische landen waren, was ik heel erg bij dat het ver van mijn bed was.
Ik kon me er weinig van voorstellen, totdat er filmpjes op internet kwamen waarin je ziet dat op een marktplein in Saoedi Arabië een man met een zwaard mensen het hoofd afhakt terwijl er gewoon kinderen bij staan te kijken en te juichen.
Er is nog veel meer te vinden;
– Afhakken van ledematen.
– Homo’s die van daken afgegooid worden en aan kranen langzaam opgehangen worden.
– Onthoofdingen, nekschoten en massa executies.
– Groepsverkrachtingen
– Jonge meisjes waarbij de clitoris afgesneden wordt.
– En ook zoals er met dieren wordt omgegaan (halal slachten) wakkert bij mij een grote haat aan tegen deze ideologie/religie/cultuur.

Geweld/bloed/moord/discriminatie is zo normaal in die cultuur. Onze cultuur is niet alleen anders, onze cultuur is beter, Veel beter !!!

Iedereen die tegenwoordig kritisch is over deze afschuwelijke cultuur en ideologie wordt tegenwoordig als Islamofoob, Fascist of Racist bestempeld en moet voor zijn leven vrezen. En toch wil ik er een blogje aan richten omdat ik vrees voor de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen, en dat is veel belangrijker dan mijn eigen veiligheid.
Nederland was altijd zo’n ongelooflijk fijn en vrij land, maar ik zie het in rap tempo veranderen. In de wijk waar ik opgegroeid ben (Amsterdam west) zie je vrijwel alleen nog maar wandelende tenten, mannen in jurken en samenscholend tuig. Ik vind het verschrikkelijk om te zien hoe deze achterlijkheid zich als een kwaadaardig virus aan het verspreiden is.

Mijn Advies: Navo/Nederland/Europa, wegwezen uit die landen, het is daar al 1400 jaar bloed en ellende, wij kunnen daar niets aan veranderen.
Verwijder alles wat naar Islam riekt uit Europa en de rest van de beschaafde wereld, en zet er een muur tussen.
De beschaafde en doorontwikkelde samenleving aan de ene kant, en de achterlijkheid en moordpartijen, uit naam van de religie van de vrede aan de andere kant.
Dit is iets waar Pim Fortuin ook al toe opriep; Een koude oorlog.  Hoe gelijk had hij wel niet !!

Kennis over de Islam is nu zo essentieel ! De wegkijkers en Islamofoob schreeuwers weten niks van de Islam, OF proberen ons bewust te misleiden.
Vandaar dit Blog om een paar dingen proberen te laten landen bij iedereen die het leest. Ik zal het overzichtelijk proberen in te delen:

Koran, Hadith en Sira

De islam is een totalitaire ideologie die ieder detail van je leven bepaalt, het gaat zelfs zo ver dat de islam bepaalt met welk been je uit je bed moet stappen of welke houding je aan moet nemen als je slaapt .
De islam bestaat eigenlijk uit 3 boekwerken;
1 De koran, het woord van Allah (Een god, maar weer een heel andere god als de christelijke god, odin, wodan of welke andere god dan ook, er zijn er velen)
2 De Hadith (Bukhari), het woord van mohammed (vrede was niet zijn ding).
3 De Sira, het leven van mohammed (vwnzd).

Uit deze drie boekwerken bestaat de islam.
Doordat deze boekwerken extreem slecht, kinderlijk en onduidelijk geschreven zijn, moorden moslims elkaar al vele honderden jaren uit omdat ze vinden dat degene die het anders intrepeteert geen echte moslim is, en die mag gedood worden (maar daarover later meer).
Als je het nieuws volgt is daarover genoeg te zien. Iedere dag vele doden.
Voorbeeldje:  Sjiieten en Soennieten kunnen elkaars bloed wel drinken (en doen dat ook), maar beide stromingen zijn wel moslim, en zo zijn er nog vele stromingen.

Taqiyya

Taqiyya betekend dat moslims mogen misleiden/liegen om de islam te beschermen.
Moslims proberen er altijd allerhande draaien aan te geven, maar feit blijft; ze mogen liegen en misleiden, en in de Koran, Hadith en Sira kun je vele redenen vinden om dit te doen.

Een voorbeeld:
Veel mensen zullen wel eens van een moslim gehoord hebben:
‘Moorden is streng verboden volgens de Islam want in de Koran staat: ‘wie een mens doodt, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood

En nu het complete Soera:
“Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch – werden daarna -velen hunner op aarde tot overtreders.” (soera 5:32)

Ik denk dat iedereen deze misleiding wel meteen ziet, de soera is uitsluitend gericht tegen de joden, en er worden daarom dingen weggelaten.
En lees dan ook even het vervolg van 5:32; de straf welke iedereen wacht als hij een gebod van deze vredelievende religie overtreed:
“De vergelding degenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.” (soera 5:33)
Vredelievend ???  Nee natuurlijk niet !  Ziek achterlijke en bloeddorstig !

Ik zou een compleet boek kunnen schrijven over de vele leugens en misleidingen.
Alleen de islamofoben schijnen dit te zien, de regering helaas nog steeds niet. Deze 2 soera’s alleen al zouden iedereen duidelijk moeten maken dat het hier om een afschuwelijke, intolerante, discriminerende en moorddadige ideologie gaat ?! Alle dat onze (veel betere!) beschaving verwerpt
Islamofoob is voor mij en vele anderen een Geuzennaam geworden, voor mij betekend dit vechten voor: Vrijheid, Scheiding tussen kerk en staat en het tegengaan van achterlijkheid in onze beschaving. Maar het wordt hopelijk nog duidelijker in deel 2;

Wordt vervolgd

Er zijn nog veel meer zaken die iedereen over de Islam zou moeten weten, maar om de blog niet te lang te maken ga ik verder in deel 2

 

De Erfzonde

img_8210

Zoals iedereen wel weet hebben de eerste mensen Adam en Eva een grote fout gemaakt door tegen de wil in van God een appeltje van de boom der wijsheid te eten.
Deze zonde (ongehoorzaamheid aan God) is doorgegeven aan alle nakomelingen van Adam en Eva. Alle mensen worden dus zondig geboren en een zondig mens heeft geen recht op het eeuwig leven (de hemel), dit is de zogenaamde erfzonde.
Echter, God had de mensheid zo lief dat hij besloot om de mens toch het eeuwige leven te geven, en dit ging op een nogal omslachtige manier;
Hij splitste zich in 2 (Eigenlijk in 3, want de heilige geest is er ook nog), en ging in de gedaante van een mens (Jezus) naar de aarde om daar vervolgens gemarteld en gedood te worden. Hiermee verloste hij ons en kregen we uitzicht op het eeuwige leven. Voorwaarde is wel dat we geloven in hetgeen Jezus ons vertelde, anders kun je het vergeten.
(Althans dat is hetgeen dat de bijbel ons verteld)

Nu komt het eigenaardige, onderstaande is een nieuwsbericht uit 2014;
De paus heeft in een toespraak voor een wetenschappelijk instituut van het Vaticaan gisteren gezegd dat hij, en daarmee de kerk, geloven in de big bang en in de evolutietheorie.
Volgens de vorige paus was dat allemaal nog niet zo duidelijk. Die heeft gedurende zijn pausschap de evolutietheorie nooit om omarmd.
Voor de kerk is dat ook een hele stap. In de bijbel wordt immers beschreven hoe God de aarde, de dieren en de mensen in zes dagen schiep. Op de zevende dag rustte God uit, Want het was een heel werk geweest.
Dat mooie verhaal is door christenen 2000 jaar lang gelezen als een geschiedenisverhaal. Darwin verstoorde dat sprookje. Paus Franciscus zegt nu dat de evolutietheorie heel goed valt te verenigen met de bijbel. Ook in de evolutietheorie kan aan het begin van het verhaal heel goed een scheppende God hebben gestaan als de kracht die het hele proces op gang bracht. “God is geen goochelaar”, zei de paus.

Er bestond dus nooit een Adam, dus ook geen erfzonde waardoor Jezus zich voor niks heeft laten martelen en vermoorden.
Je zou verwachten dat de hele basis van het christelijk geloof weg is, maar er bestaan nog steeds christenen. En dat kan ik echt niet rijmen !?保守契約 OMSS LLS(商奉行i10スタンドアロン)1年【ディスク送付あり】
FIGARO(フィガロ) FALC-11 アルコールチェッカー PC通信キット付 35200000210
【 業務用 】アイケーキャリー SUS-302 【 メーカー直送/代金引換決済不可 】
SA18-8メッセージスタンドA型(B) 「しばらくお待ち下さい係が…」
[送料無料]プラチナリング エンゲージリング 指輪 ピンキーリング ダイヤモンド リング ダイヤ0.13ct 婚約指輪 一粒ダイヤモンド【楽ギフ_包装】0824カード分割【コンビニ受取対応商品】
MotherTool/マザーツール 防犯カメラ 赤外線 メガピクセルネットワークIPカメラ MTW-HE03IP
ブローバ Bulova 腕時計 時計 Bulova Men’s 98B166 CATAMOUNT Strap Watch
ワイヤレスカメラ・モニターセット スマホ対応タイプセット 【メーカー直送/代金引換決済不可】【照明 インテリア 店舗内装 店舗改装 おしゃれな センス】
JFE FRP浴槽 1方全エプロン 据置タイプ 底面転倒防止加工 間口1095mm 奥行720mm 高さ540mm FRPバスタブ 据え置き 底面エンボス加工 KFP110T
トランシーバー 特定小電力 無線機 インカム 注目の商品★ ケンウッド UBZ-LP20 4台セット + オリジナル イヤホンマイクHD-12K付き UBZ-LM20の後継機種

Fotografie; Terugblik 2016

aaeaaqaaaaaaaahhaaaajda1odkzngy2ltm4ngetndiwzi1hmmuyltm2ogfmnjc3ndmxyg

In 2016 heb ik in het totaal 268 shoots gedaan met precies 107 verschillende modellen. Dit is minder dan voorgaande jaren, en dat komt voornamelijk omdat afzeggingen eerder regel dan uitzondering geworden is. Laatste jaar heb ik best veel voor mijn kiezen gekregen waarbij ik ga twijfelen of ik nog wel (op deze manier) door moet gaan; Me voor niks laten wachten zonder afbericht, berichten die genegeerd worden, modellen die me ontvrienden of blokken omdat hun vriendje dat wil, geen enkele reactie op oproepjes van mij terwijl iedereen over elkaar heen buitelt als een andere fotograaf een oproepje doet, geen bedankje of iets terug zien van de foto’s die ik gemaakt heb, meiden die zich ineens te goed voelen om nog voor amateurs te poseren, en nog een paar dieptepunten. Er zijn een aantal toppers waar ik geweldige shoots mee heb, dankbaar zijn en me motiveren, maar ik begin steeds meer te twijfelen of het het allemaal wel waard is en of ik het wel goed doe :(.

Toch wil ik iedereen bedanken die dit jaar mijn studio (meestal meerdere keren) bezocht heeft; Alicia, Angela, Angelique, Anna, Annabel, Anneloes, Anoeska, Anouk, Bella, Bella, Bianca, Bonnie, Carmen, Carolina, Celine, Celine, Chantal, Charlotte, Corrie, Cristabelle, Dana, Danitsia, Daphne, Deborah, Deborah, Denise, Denise, Dewi, Dewi, Dyantha, Esther, Eva, Feden, Francis, Gaby, Gigi, Ilja, Inge, Isa, Judith, Katarina, Kayleigh, Kim, Kim, Kim, Kimberly, Krista, LaiYing, Linda, Lindsey, Liona, Lisette, Lobi, Lorraine, Malou, Mandy, Mandy, Marcia, Marisa, Maristela, Marit, Marjolein, Maruschka, Melanie, Melanie, Melissa, Melissa, Merel, Monika, Mout, Nadia, Naomi, Naomi, Nathalie, Nikita, Pascale, Prescilla, Quinta, Rachel, Rachelle, Radysha, Rebecca, Romy, Romy, Romy, Rooz, Ruby, Sabrina, Sabrina, Samantha, Samantha, Sandra, Sanne, Saskia, Savannah, Sidney, Sila, Stefania, Stefanie, Sylvia, Talitha, Tasanee, Willemijn, Zoë en Zoë.【代引不可】AIREX(R) エアレックス マット リハビリ・トレーニングマット(波形パターン) アトラス
【あす楽】フィリップス ノンフライヤープラス ダブルレイヤー 5点Eセット、景品、二次会 景品、目録、ゴルフコンペ、忘年会、新年会
期間限定特価 ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA ボッテガ・ヴェネタ 財布 長財布 ラウンド財布 ラウンドジップ 114076 V001N ブラック ダークブラウンアウトレット 楽ギフ_包
日本アイエスケイ(King CROWN) 【開梱設置無料】 大型耐火金庫 キングスーパーダイヤル錠 リバーシブル錠 (トレー6段付き)(JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格) KMD-6TD 家庭用耐
クーポンで10%OFF サイズ変更可 無垢 北欧家具 日本製 北欧 テイスト シンプル ナチュラル モダン 家具 ナチュラル家具 パイン材 木製 アンティーク調 大人デスク ライティングデスク PCデ
結婚指輪 プラチナ マリッジリング ペアリング 指輪 プラチナ リング プラチナ 平打ち2.5mm マリッジリング 結婚指輪 本格派シリーズ 日本製【NEWショップ】 【マリッジリング】【プラチナ】【
サカエ 一斗缶保管庫(一斗缶・ペール缶兼用)スチールタイプ KU-ITKNER
17-18 BURTON / バートン CUSTOM X カスタムエックス メンズ 板 スノーボード 予約商品 2018
《送料無料》リンナイ 給湯器_付き風呂釜 28号オート・浴室隣接設置・屋外据置タイプ RFS-A2800SA
ポイント最大16倍_高さ4段階調節 折れ脚こたつ 【フラットローリエ】 120×80cm+国産こたつ布団 2点セット こたつ 4尺長方形 日本製 セット フラットヒーター継ぎ足折りたたみ (こたつカラ

Fotografie; Terugblik 2015

2015_Large

Terugblik op 2015 met betrekking tot mijn modelshoots.

In 2015 heb ik 310 shoots gedaan en gelukkig erg veel dankbaarheid en waardering kunnen ontvangen. Van de nieuwe modellen dit jaar vind ik Nikita super om mee te werken, echt een model welke alles heeft, en vrijwel altijd klaar stond als een shoot afzegt werd. Niet voor niks heb ik dit jaar 24 shoots met haar gedaan. Ook Nadia is een nieuw model welke meteen al vanaf de eerste shoot poseerde als een prof, en een enorme hoeveelheid expressies in huis heeft. Met haar heb ik al 12 shoots achter de rug. Er waren meer nieuwe modellen waar ik erg blij mee ben, maar met deze 2 heb ik dit jaar de meeste shoots gedaan.
Daisy ben ik erg dankbaar omdat ze zo vaak in kon vallen als iemand niet op kwam dagen, en ik heb altijd leuke, mooie en creatieve shoots met haar. Kayleigh en Schoula waardeer ik heel erg, niet alleen vanwege de leuke shoots die ik altijd met ze heb, maar ook omdat ze beide een enorme hoeveelheid van mijn foto’s publiceren. En dat is natuurlijk voor iedere fotograaf erg leuk.
Blij ben ik ook met de modellen die al vele jaren bij me shooten en ik ook dit jaar weer heb terug gezien, zoals: Samantha, Merel, Cynthia, Nanda, Lisette, Deborah, Bonnie, Nichie Marisa, Nichie Denise, Denise Latina, Melanie, Inge, Alicia, Claudia, Sylvia, Sanne, Sandra, Mary, Ruby, Dominique, beide Nathalie’s en natuurlijk Rebecca met wie ik meer shoots heb gedaan dan wie ook.
En alle andere modellen die dit jaar bij me zijn wezen shooten wil ik ook bedanken dat ik dankzij jullie weer een jaar had met een hoop gezelligheid, creativiteit en waardering. Amanda, Amber, Angela, Anique, Anne, Anneke, Anneloes, Anoeska, Aycan, Britt, Charlotte, Cheyenne, Cynthia, Dana, Danielle, Denise, Donitia, Donna, Dyantha, Elise, Esmee, Francis, Ilja, Inge, Isabella, Jessica, Jolanda, Kayleigh, Kelly, Kim, Leila, Linda, Liona, Liona, Maartje, Magdalena, Malou, Mandy, Manon, Manuela, Maristela, Marit, Marjon, Melanie, Melissa, Michelle, Monika, Mout, Nadine, Naomi, Rachel, Radysha, Romy, Rosanne, Sabina, Sabrina, Sandra, Savannah, Sophie, Stefanie, Talitha, Tanya, Theresa, Valerie, Virgillia, Zoë.

Toch kreeg ik (net als vrijwel iedere fotograaf) ook weer wat teleurstellingen achter mijn kiezen.
Maar ondanks de negatieve puntjes was het alles meer dan waard en gaan we er gewoon mee door in het nieuwe jaar.
Nogmaals iedereen die dit jaar bij me is geweest, Bedankt, en een heel gelukkig 2016.

 【クーポン獲得】【ポイント10倍】【3000円以上送料無料】C&Rプレミアムドッグスモール22.7kg 2個セット
##『カード対応OK!』マイセット 【M2-160K】M2 ベーシック ハイトップ一体型流し台 壁出し水栓仕様
人工観葉植物 ウンベラータ6F 高さ165cm fg5227 インテリアグリーン 造花
テラモト 全天候用 傘袋スタンドST スチール製 UB-288-500-0(傘袋別売)【smtb-MS】
魔神英雄伝ワタル 魔神大集合復刻版 第七界層BOX タカラトミー 新品
クリナップ SK-1 間口1800mm 左水槽キッチンセットプラン(流し台 コンロ台 吊戸 バックガード 深型レンジフード黒) TDJ-120ML TDJ-60KR WTDJ-120 BG-60CM
【ポイント20倍】(業務用200セット) 熊野油脂 ファーマアクト泡ハンドソープ本体250ml
セイコー SEIKO ブライツ BRIGHTZ ソーラー 電波 メンズ 腕時計 SAGA215 国内正規【楽ギフ_包装】
ヒタチ: EX30UR-5/ZX30U/ ZX30URゴムクローラー
千歳飴 100セット – 7本入:全色/のし袋+手提袋付(レビュー書き込みで次回あめプレゼント)

De enorme ontwikkeling van computer geheugen

memory

De meesten zullen er niet bij stil staan en zijn gewend aan de duizelingwekkende vooruitgang in de computerwereld.
Omdat ik al sinds mijn jeugd in de computers zit heb ik de dingen enorm zien veranderen, en dan vooral wat betreft de evolutie van computergeheugen.
Mijn eerste computer kocht ik in 1978. Het was een Pet2001 met 8 Kb (Kilobytes) intern geheugen en een Processorsnelheid van 1 MHz (Megahertz).
Het operating system stond in ROM (Read only memory), en programmeren deed je in basic en/of assembler. Deze 8Kb was ruimschoots voldoende voor complexe programma’s. Zo had ik een onverslaanbaar schaakprogramma met stukken op het scherm welke slechts 4Kb groot was.
Ik kwam eigenlijk pas in de knoop met mijn geheugen toen ik de computer wilde laten praten, het koste erg veel geheugen om spraakpatronen vast te leggen. Ik heb toen mijn geheugen uitgebreid naar de maximale grootte van 32Kb. Deze extra 24Kb kostte me 1800 gulden, maar was het waard.
1Mb was toen nog onbereikbaar veel, 1Gb was moeilijk te bevatten, en bij 1Tb kon je je al helemaal niks voorstellen.
Later kwam de commodore 64 gekte. Commodore bracht een betaalbare computer op de markt met indrukwekkende specificaties en het enorme intern geheugen van 64Kb, bijna iedereen had er in die tijd wel een in huis.
In 1981 werd de standaard gezet voor de hedendaagse Pc’s door IBM. Deze brachten een Pc uit met 640Kb beschikbaar intern geheugen, en dit was volgens IBM en Bill Gates meer dan we ooit nodig zouden hebben. Ze werden ook geleverd met een harde schijf van 5Mb of 10Mb.
Met de komst van multimedia botsten de computers tegen hetzelfde probleem aan dat ik al had ondervonden, en bleek 640Kb verre van voldoende voor serieuze grafische en multimedia toepassingen. Al gauw werd de 1 Mb grens doorbroken en de computers werden uitgerust met 4Mb , 8Mb en later het maximum dat windows 3.0 aan kon 16Mb.
Multimedia brak pas echt door met windows 3.1 en het geheugen dat dit systeem aan kon was 3Gb. Met de komst van latere 64 bits Windows versies kan er inmiddels 512Gb geadresseerd worden. Als je deze ontwikkeling vanaf het begin hebt meegemaakt is het heel bijzonder.

De vergelijking tussen de eerste top of the line Pc’s en de huidige top Pc’s;
Processor -> 6.000 keer sneller
Opslag (Disk) -> 300.000 keer meer
Geheugen (Ram) -> 800.000 keer meer
Wat ik nu aan mijn sleutelhanger heb hangen, had je in mijn jeugd een enorme gekoelde zaal vol met grote schijven voor nodig.プラチナルチルペンダントトップファイナルグレード++ タイチンフラワータイプ
JPN(株)発行「マイティーパル」5年生国・算・理・社(4月号〜3月号+学力診断テスト(算数・国語)+能力検定(算数・検定)(年12回配本)サービス付(テレフォン教室&テスト丸つけ)
ナイキ メンズ ランニング スポーツ Nike Air Zoom Structure 20 Running Shoe – Men’s Black/White-University Red-Hyper
タヒボNFD まるごと 微粉末180g(2g×90包) |タヒボジャパン社製タヒボ茶
【 業務用 】18-8デラックススタンド 18インチ
Seednew(シーズニュー) チェスト&ロールキャブセット(ブルー) ★下5段?上8枚ドア ★工具箱
【フランスベッド】 一般ベッド ライフトリートメントアレス フレームのみ lt-pd1405-m アルダー材(ナチュラル色)、ラバーウッド材(ウェンジ色)、アニグレ突板
攻殻機動隊S.A.C. TRILOGY-BOX (初回限定生産) [Blu-ray]
phpinfo()
【ポイント2倍】キャビネット/リビングボード(左/右開き共通扉) 【幅40cm】 木製(天然木/オーク材使用) フルスライドレール付き 【Rosetta】ロゼッタ 【完成品 開梱設置】【代引不可】 送

We kunnen het niet weten.

antsbanner

Net als iedereen heb ik me ook vaak afgevraagd wat doen we hier en hoe komen we hier.
Er zijn vele religies, sektes en goden welke denken te weten hoe het zit. Ze kunnen niet allemaal waar zijn, de meesten zijn in tegenspraak met elkaar. Er zijn dus 2 mogelijkheden; of er is slechts 1 van de religies waar, of ze zijn allemaal onwaar. In beide gevallen betekend het dat miljarden mensen misleid zijn, en hun doen en laten baseren op een leugen. Vaak met vrijheid beperkende en verstikkende regels en opdringerigheid naar anders gelovende.

Ikzelf geloof niet in absurde heilige geschriften, geschreven door wereldvreemde mensen die een verklaring zochten, of barbaren die dit gebruikte om macht over mensen te krijgen. Mijn overtuiging van jongs af aan is dat wij het niet weten en ook niet kunnen weten. Hoe ik aan deze overtuiging kom;
Vroeger had ik een mieren boerderij, dit waren 2 glasplaten met aarde ertussen waar je mieren kon gadeslaan, ik kon altijd lang naar de activiteiten van deze beestjes kijken.
Steeds maar weer begon ik me in te beelden hoe de mieren naar mij en mijn wereld zouden kijken. Stel dat ze net zo’n grote intelligentie zouden hebben als de mens, dan zouden ze dezelfde vragen hebben als wij.  Ze zien mij, ik zorg dat ze eten krijgen en het is niet onwaarschijnlijk dat ze denken dat ik God ben welke hun gecreëerd heeft.
Uiteraard hebben ze het verkeerd. Ook is het voor hun onmogelijk om te weten hoe ik ontstaan ben  (Op een manier die hun niet kennen omdat ze zelf uit eitjes komen), en met geen enkele mogelijkheid zullen ze ooit te weten hoe ik, mijn familie en mijn wereld in elkaar zit. Hoe ze er ook over gaan filosoferen en nadenken, ze zullen er met hun theorieën altijd naast zitten. En dat is alleen nog maar het wereldje vanuit hun glazen huis. En dan hebben we nog de aarde, het zonnestelsel, het melkwegstelsel en het heelal. Allemaal entiteiten welke zo ver buiten hun bereik liggen dat dit onmogelijk in hun denk wereldje kan voorkomen.
Zo zal dat ook bij onze grote vraagstukken zijn.

Sinds die tijd ben ik eigenlijk een sterk agnost. Ik verwerp de huidige religies maar wijs het bestaan van een godheid niet af. Echter ik weet niet of er een godheid is, en als er een is weet ik niet hoe hij in elkaar zit, wat zijn drijfveren zijn en hoe hij ontstaan is. Mijn overtuiging is dat we altijd zullen blijven zoeken, maar het antwoord nooit zullen vinden, dat is ons gewoon niet gegeven.【ふるさと納税】C10(a)選べるふとん圧縮袋 8箱セットA
5個セット 土鍋 宴 ベイクオレンジ8号鍋 [ 28.7 x 25.7 x 15cm 2,600cc ] 料亭 旅館 和食器 飲食店 業務用
絵画 インテリア 額入り 壁掛け 油絵 フィリップ・ジェイムズ・ド・ラウザーバーグ アルプスの雪崩 P20サイズ P20号 727x530mm 絵画 インテリア 額入り 壁掛け 油絵
高さ4段階調節 折れ脚こたつ 【フラットローリエ】 120×80cm こたつ フラットヒーター 4尺長方形 日本製 継ぎ足折りたたみ ナチュラル 【代引不可】【代引不可】
パナソニック LAN通信型 HEMS対応住宅分電盤 《スマートコスモ コンパクト21》 蓄熱暖房器?エコキュート(エコキュート用ブレーカ容量20A)?IH対応 リミッタースペースなし 回路数26+回路
ウォールナット 国産 60cmロータイプレンジ台 レンジボード カウンター 日本製 キッチン収納 天然木 木製 レンジ台 ダイニングボード ガラス スライド収納 スライド ブラウン 高級
チャールズ・コンダー メントーンでの休日 P30サイズ P30号 910x653mm ※個人宛配送・代引不可※絵画 インテリア 額入り 壁掛け 油絵 チャールズ・コンダー
【GRQ-C2052SAX-2 BL】ノーリツ エコジョーズ 20号 追炊 付 給湯器 隣接設置形 屋外据置形 オート GRQ-C2052SAX BLNORITZ【GRQC2052SAX BL】【屋外
【KMT4203OB プロライン トースター(4スライス) KitchenAid社 Onyx Black【並行輸入】】
【YL-DA83SKA15E】コフレル 【YLDA83SKA15E】1500 トイレ手洗 ワイド(壁付) 自動水栓 カウンター キャビネットタイプ(左右共通)【沖縄?北海道?離島は送料別途】INAX

Kerk van het Vliegend Spaghetti monster.

fsmmainbanner

Het vliegend Spaghetti monster is 10 jaar geleden ontstaan als een protest op het geven van religieus onderwijs, en dan met name het Creatonisme (Welke de evolutieleer ontkent).
Een natuurkundige genaamd Bobby Henderson ergerde zich aan dit feit, en schreef een brief aan het onderwijs waarin hij een nieuwe zienswijze presenteerde en vond dat dit ook onderwezen moest worden.  Hij noemde deze zienswijze het Flying Spaghetti Monster en de claims die hij maakte waren net zo ongeloofwaardig als de claims die anderen maken over pratende slangen, profeten op vliegende paarden, barende maagden en de tanden fee.
buitengewone claims vereisen buitengewoon bewijs en dat wat kan worden beweerd zonder bewijs kan ook worden afgewezen, zonder bewijs. (Christoffer Hitchins)
Het grote verschil met bestaande religies is dat FSM een leuk geloof is, met zinnige regels en zonder barbaarse straffen, bedreigingen en goden(1).

Inmiddels begint deze parodie potentieel te krijgen. Het krijgt hoe langer hoe meer bekendheid en begint de mensen zonder religie te verenigen.  In veel landen vechten mensen (juridisch) om het als een officiële religie erkent te krijgen, en dat lukt steeds vaker, net als het recht om met een vergiet op je identiteitsbewijs te staan.
Ikzelf vind religie evil, als ik kijk naar de vele slachtpartijen die in naam van religie hebben plaatsgevonden en nog steeds plaats vinden. Ook het feit dat Religie remmend werkt op wetenschap en kennis vind ik verontrustend. We hebben allemaal last van mensen die de wijsheid in pacht denken te hebben en mij willen opleggen hoe ik moet leven, me moet kleden, wat ik mag eten en drinken, met wie ik sex mag hebben, naar welke muziek ik mag luisteren etc. etc.
Aangezien de niet gelovige wereld ook nogal verdeeld is (Zonder elkaar af te slachten of ruzie te maken), is het vliegend spaghetti monster een mooie manier om ongelovigen te verenigen met het doel wetenschap, beredeneren en vrijheid te bevorderen. Er is naar mijn idee een nieuwe standaard gezet.

(1)
De 8 liever nieten:

 1. Ik heb echt liever niet dat je… doet alsof je heiliger bent dan iemand anders wanneer je mijn noedelige goddelijkheid beschrijft. Als sommige mensen niet in me geloven dan is dat oké. Echt. Trouwens, dit gaat niet over hen, dus niet afdwalen.
 2. Ik heb echt liever niet dat je… mijn bestaan gebruikt om mensen te onderdrukken, straffen, veroordelen of, je snapt het, je slecht te gedragen tegen anderen. Ik heb geen offers nodig en het begrip “zuiver” is bedoeld voor bronwater, niet mensen.
 3. Ik heb echt liever niet dat je… mensen beoordeelt op hoe ze eruit zien, hoe ze zich kleden, hoe ze praten of hoe ze lopen, maar wees gewoon vriendelijk, oké? O, en laat dit eens doordringen: vrouw = mens. man = mens. Precies hetzelfde. De één is niet beter dan de ander, tenzij we het over mode hebben en sorry, dat heb ik aan vrouwen gegeven en een paar mannen die toevallig het verschil weten tussen lila en violet.
 4. Ik heb echt liever niet dat je… je gedraagt op een manier die aanstoot kan geven aan jezelf of je willige partner met de wettige leeftijd EN geestelijke volwassenheid. Voor wie daar problemen mee heeft:, ik geloof dat de uitdrukking is: “doe ’t effe lekker met jezelf”, tenzij je daar aanstoot aan neemt; in dat geval moet je maar eens de TV uitzetten en voor de verandering een ommetje maken.
 5. Ik heb echt liever niet dat je… discussieert met gehersenspoelde, vooringenomen, akelige mensen op een lege maag. Eet eerst en maak dan gehakt van ze.
 6. Ik heb echt liever niet dat je… kerken/moskeeën/tempels bouwt van multimiljoenen euro’s voor mijn noedelige goedheid, wanneer het geld beter besteed kan worden aan bestrijding van armoede en ziekte, aan leven in vrede, liefhebben met passie en het goedkoper maken van breedbandkabel. Ik mag dan een alleswetend complex wezen zijn, maar ik hou van de simpele dingen in het leven. Ik kan het weten, ik ben de Schepper.
 7. Ik heb echt liever niet dat je… rondbazuint tegen anderen dat ik met je praat. Zo interessant ben je niet. Word volwassen. Ik vertel je net dat je je naasten lief moet hebben, dat was een hint.
 8. Ik heb echt liever niet dat je… bij een ander dingen doet die je met jezelf wil laten geschieden, als je in bent voor dingen die te maken hebben met, eh… veel glijmiddel, leer of vaseline. Als de andere persoon het wil (gelet op punt 4), ga ervoor, maak foto’s en in Mike’s naam, gebruik een condoom! Echt, het is maar rubber. Als ik had gewild dat het niet goed voelde had ik wel stekels toegevoegd, of zoiets. (RAmen).

イトーキ 学習机 ユニットデスク ユニアス ラテナチュラル/サラダグリーン 【6個口】 UT-9L-L77SA 緑 (カテゴリー:生活用品>インテリア>雑貨>インテリア>家具>収納家具>子供用家具>そ
血行促進グッズ コロコロセット-2(日本製) コロコロセット-240点入り(代引き不可)
[送料無料]ペアリング 結婚指輪 マリッジリング ダイヤモンド ホワイトゴールドk18 ピンクゴールドk18 一粒ダイヤモンド ハンドメイド アラベスク 2本セット18k 18金【楽ギフ_包装】0
カルティエ リング CARTIER B4049600 アクセサリー LOVEコレクション レディース ホワイト 白 ゴールド K18 45号〜65号【 カルチェ】
上置き小型仏壇 ミニ仏壇 静 17巾23号 戸裏蒔絵入 金仏壇
プラチナ ダイヤモンド リング スリーストーン プラチナ・ダイヤモンド0.2ct スリーストーンリング(指輪) ダイヤモンド指輪
【最安値挑戦中!SPU他7倍〜】ミナミサワ FM6TWA3 フラッシュマンリカバリー 100Vタイプ [■]
ベスタル 腕時計 Vestal Roosevelt Metal Silver Marine Watches ROS3M008
タクボ物置 グランプレステージ ジャンプ 全面棚タイプ GP-196CF 【追加金額で工事も出来ます】【小型物置 収納庫】
エコ・カラーコンビマットすべり止付(枚)(黄) EKM017 (JS83790) 送料ランク【D】 【エバニュー】【QBH12】

Top 8 van zaken die minder leuk vind aan Modelfotografie

305107_493478554013916_542087478_n

Hieronder een opsomming van zaken welke me wel eens een dipje geven :(
Maar gelukkig komen er ook heel veel toppers van modellen bij me, welke nooit en te nimmer een van deze punten in praktijk zal brengen :)

 1. Modellen die me zonder af te zeggen laten zitten.
 2. Vrienden die het model verbieden om nog te shooten, of beperkingen opleggen.
 3. Voor het blok gezet worden (Er komt iemand mee zonder dat dat van te voren overlegd is)
 4. Berichten welke genegeerd worden als je probeert te plannen.
 5. Als ik foto’s gegeven heb en geen enkel reactie terug krijg en/of foto’s terug zie op fb.
 6. Modellen die (te) veel met hun telefoon bezig zijn tijdens een shoot.
 7. Te veel afzeggingen op rij.
 8. Modellen die in hun portfolio bijna niks van mij zetten, en veel van andere fotografen waar ze veel minder shoots mee hebben gedaan. (Zeer demotiverend en frustrerend)

鑑別書付き 7.0〜7.5mm あこや花珠真珠3点セット(ピアスセット)【代引不可】
[送料無料]ペアリング マリッジリング 結婚指輪 ダイヤモンド ピンクゴールドk18 ミル打ち V字 2本セット18k 18金【楽ギフ_包装】0824カード分割【コンビニ受取対応商品】
【別途見積商品】金庫〔アイボリー〕 KOSD-D【受注生産品】【メーカー直送品/代引決済不可】道具屋
【正規品?送料無料】エスティローダー リニュートリィブ ラディアンス パウダー メークアップ(リフィル+ケース)+真実の鏡
月の桂 純米大吟醸 把和游 720ml x 6本 [ケース販売] [増田徳兵衛商店/京都府 ]
K18WG(ホワイトゴールド)シースルーハート ダイヤモンド フープピアス/リングピアス/中折れ/バネ入り/ハートで透かし【楽ギフ_包装】
【運賃見積り】【直送品】サカエ SAKAE 中量棚CW型 CW-9763
【 トップハンドル2ヶ付3段 2T-4-3-GB-2B-7-L 】 【 厨房器具 製菓道具 おしゃれ 飲食店 】
正規輸入品 10年保証 VitaCraft Ultra(ビタクラフト ウルトラ) フライパン 27.0cm 9411【鍋(パン)】
グローアップベッドブラウン180ECO・・ベビーからジュニアまで★